Oferta laboratorium badawczego

Specjalizujemy się w pomiarach pola elektromagnetycznego emitowanego przez zgrzewarki dielektryczne wykorzystywane do łączenia materiałów termoplastycznych.Na podstawie badań i pomiarów jesteśmy w stanie określić zasięgi stref ochronnych: niebezpiecznej, zagrożenia i pośredniej w obszarze przebywania personelu.

Wystawiamy akredytowane sprawozdania z pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów BHP zawierające m.in.:

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary wykonujemy profesjonalnym miernikiem firmy Narda NBM-550 wraz z sondami pomiarowymi EF-0392, HF-3061, HF-0191.
Nasz zestaw pomiarowy podlega regularnemu wzorcowaniu w akredytowanym laboratorium wzorcującym.

Wykonujemy pomiary pól elektromagnetycznych zgodnie z metodyką badawczą PN-T-06580-3:2002 + IU-2
– Instrukcja uzupełniająca dostosowująca metodę znormalizowaną do wymagań obowiązujących aktów prawnych.

Nasza oferta obejmuje:

Zalety naszego laboratorium

Zemat Technology Group sp. z o. o.
ul. Brukowa 26
91-341 Łódź

MOBILAB
Laboratorium pomiarowe
Akredytowane pomiary pola elektromagnetycznego

tel: 665 052 217
email: laboratorium@zemat.com

© 2023 Zemat Technology Group