Projekt współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Wartość całkowita projektu: 450 758,22PLN. Przyznana kwota dofinansowania 178 825,30PLN


Możliwości laboratorium:

  W ramach akredytacji PCA:
 • Pomiary natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz
 • Zakres: (0,8 – 1000) V/m. Metoda pomiarowa bezpośrednia
 • Pomiary natężenia pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 1 GHz
 • Zakres: (0,015 – 12) A/m. Metoda pomiarowa bezpośrednia
 • Pomiary strefy bezpieczeństwa dla pracowników obsługujących maszyny
  Ponadto:
 • Optymalizacja parametrów pracy urzadzeń wysokich częstotliwości
 • Wykrywanie i eliminacje zakłóceń pól magnetycznych i elektrycznych
 • Badania pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym
 • Badania termiczne i wytrzymałościowe zgrzewanych materiałów polimerowych
 • Serwis urządzeń wysokich częstotliwości

Mobilne laboratorium pomiarowe

MOBILAB - jesteśmy częścią firmy Zemat Technology Group Sp. z o.o.
Specjalizujemy się w pomiarach pól elektromagnetycznych w środowisku pracy. Jesteśmy laboratorium mobilnym - wykonujemy pomiary u Klienta w miejscu zainstalowanie urzadzeń. Nasze doświadczenie wynika z wieloletniej praktyki firmy Zemat w produkcji urządzeń zgrzewających wykorzystujących technologię wysokiej częstotliwości.

INFORMACJA

"Pomiar pola elektromagnetycznego to obowiązek każdego pracodawcy zatrudniającego przacowników obsługujących maszyny je emitujące"