Akredytacja

Zemat Technology Group Sp. z o.o.
MOBILAB
LABORATORIUM POMIAROWE
ul Brukowa 26, 91-341 Łódź


Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością
zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025

W ramach akredytacji wykonujemy badania:

  • Natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz
  • Zakres: (0,8 – 1000) V/m. Metoda pomiarowa bezpośrednia.
  • Natężenia pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 1 GHz
  • Zakres: (0,015 – 12) A/m. Metoda pomiarowa bezpośrednia.

Zakres akredytacji laboratorium Zemat:
ZAKRES AKREDYTACJI AB 1423.pdf

Informacje o akredytacji laboratorium Zemat na stronie PCA:
AB 1423

PCA

Co to jest PCA ?

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.544).

Oficjakna strona internetowa Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl

CERTYFIKAT

Certyfikat PCA akredytujący laboratorium Zemat