MOBILAB - MOBILNE LABORATORIUM POMIAROWE

Akredytowane pomiary pola elektromagnetycznego

Mobilne laboratorium badawcze MOBILAB

Jesteśmy częścią firmy Zemat Technology Group Sp. z o.o. Specjalizujemy się w pomiarach pól elektromagnetycznych w środowisku pracy.

Jesteśmy laboratorium mobilnym – wykonujemy pomiary natężenia pola elektromagnetycznego u zleceniodawcy w miejscu zainstalowania badanych urządzeń. Nasze doświadczenie wynika z wieloletniej praktyki firmy Zemat w produkcji urządzeń zgrzewających wykorzystujących pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.

Nasze laboratorium badawcze jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
w zakresie badań natężenia pól elektromagnetycznych w środowisku pracy.

Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia pracowników zajmujących się codziennie obsługą maszyn emitujących pole elektromagnetyczne.

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pracodawcy i służby BHP w zakładzie pracy zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do rozpoznania, oceny i kontroli zagrożeń elektromagnetycznych w przestrzeni pracy. Takiego pomiaru należy dokonać przy każdej modyfikacji i instalacji maszyny w nowych warunkach.

Nasza oferta obejmuje:

Zemat Technology Group sp. z o. o.
ul. Brukowa 26
91-341 Łódź

MOBILAB
Laboratorium pomiarowe
Akredytowane pomiary pola elektromagnetycznego

tel: 665 052 217
email: laboratorium@zemat.com

© 2023 Zemat Technology Group