Mobilab Logo

MOBILAB - Akredytowane laboratorium pomiarowe

Certyfikowane pomiary
pola elektromagnetycznego

Akredytowane
laboratorium pomiarowe

Mobilne laboratorium pomiarowe MOBILAB

Jesteśmy częścią firmy Zemat Technology Group Sp. z o.o. Specjalizujemy się w pomiarach
pól elektromagnetycznych w środowisku pracy.

Jesteśmy laboratorium mobilnym – wykonujemy pomiary natężenia pola elektromagnetycznego u zleceniodawcy w miejscu zainstalowania badanych urządzeń. Nasze doświadczenie wynika z wieloletniej praktyki firmy Zemat w produkcji urządzeń zgrzewających wykorzystujących pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.

Nasze laboratorium badawcze jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
w zakresie badań natężenia pól elektromagnetycznych w środowisku pracy.

PCA
ilac MRA
pomiary pola elektromagnetycznego

Pomiary natężenia pola
elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pracodawcy i służby BHP w zakładzie pracy zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do rozpoznania, oceny i kontroli zagrożeń elektromagnetycznych w przestrzeni pracy. Takiego pomiaru należy dokonać przy każdej modyfikacji i instalacji maszyny w nowych warunkach.

Nasza oferta obejmuje:

Pomiary natężenia pola elektrycznego w ramach akredytacji PCA

Pomiary strefy bezpieczeństwa dla pracowników obsługujących maszyny

Doradztwo pomiarowe i technologiczne w Polsce i zagranicą
zemat logo

Zemat Technology Group sp. z o. o.
ul. Brukowa 26
91-341 Łódź

MOBILAB
Laboratorium pomiarowe
Certyfikowane pomiary pola elektromagnetycznego
tel: 665 052 217
email: laboratorium@zemat.com
© 2022 Zemat Technology Group