Mobilab Logo

Oferta laboratorium badawczego

Specjalizujemy się w pomiarach pola elektromagnetycznego emitowanego przez urządzenia przemysłowe w szczególności przy zgrzewarkach dielektrycznych wykorzystywanych do łączenia materiałów termoplastycznych.

Nasze laboratorium jest w stanie określić zagrożenia wynikające z eksploatacji urządzeń przemysłowych, w których wykorzystywane są technologie pola elektromagnetycznego wysokich częstotliwości. Na podstawie badań i pomiarów jesteśmy w stanie określić zasięgi stref ochronnych: niebezpiecznej, zagrożenia i pośredniej w obszarze przebywania personelu. 

Dzięki naszemu doświadczeniu możemy również określić metody i sposoby skutecznego ekranowania urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne w celu zapewnienia pracownikom ich bezpiecznej obsługi.

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Pomiary natężenia pola
elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary wykonujemy profesjonalnym miernikiem firmy Narda NBM-550 wraz z sondami pomiarowymi EF-0392, HF-3061, HF-0191.
Nasz zestaw pomiarowy podlega regularnemu wzorcowaniu w akredytowanym laboratorium wzorcującym.


Nasza oferta obejmuje:

Pomiary natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości
od 100 kHz do 3 GHz. Zakres: (0,8 – 1000) V/m.
Metoda pomiarowa bezpośrednia

Pomiary natężenia pola magnetycznego w zakresie częstotliwości
od 300 kHz do 1 GHz. Zakres: (0,015 – 12) A/m.
Metoda pomiarowa bezpośrednia

Doradztwo pomiarowe i technologiczne w Polsce i zagranicą.
Pomagamy ustalić przyczynę oraz dostarczamy rozwiązania w przypadku przekroczenia norm promieniowania

Pomiary stref niebezpiecznych, zagrożenia i pośrednich. Określenie stref bezpieczeństwa dla pracowników obsługujących maszyny

Pracodawcy i służby BHP w zakładzie pracy zobowiązani są do podejmowania kompleksowych działań zmierzających do identyfikacji źródeł promieniowania i określania charakterystyki wytwarzanych przez nie pól elektromagnetycznych. Należy również przeprowadzać ocenę ich istotności dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podejmować działania w kierunku ograniczania pola elektromagnetycznego. W szczególności pracodawcy zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.

Każda instalacja nowej maszyny emitującej pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości powinna zakończyć się pomiarami wykonanymi przez akredytowane laboratorium, a sprawozdanie z pomiarów powinno być przechowywane do wglądu dla służb kontrolnych.

Zmiany dokonane w instalacji maszyny (np. zmiana miejsca), mogą skutkować zmianami w charakterystyce promieniowania i zasiągach stref ochronnych. Każda zmiana w instalacji powinna więc również zakończyć się badaniem pola elektromagnetycznego. Nasze laboratorium jest w stanie określić zagrożenia wynikające z eksploatacji urządzeń przemysłowych, w których wykorzystywane są technologie pola elektromagnetycznego wysokich częstotliwości. 

Na podstawie badań i pomiarów jesteśmy w stanie określić zasięgi stref ochronnych: niebezpiecznej, zagrożenia i pośredniej w obszarze przebywania personelu. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy również określić metody i sposoby skutecznego ekranowania urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne w celu zapewnienia pracownikom ich bezpiecznej obsługi.

Zalety naszego laboratorium

Jako jedno z niewielu laboratoriów w Polsce wykonujemy certyfikowane pomiary pola elektrycznego (od 100 kHz do 3 GHz) i magnetycznego (od 300 kHz do 1 GHz)

Będąc częścią Zemat Technology Group posiadamy ogromne doświadczenie oraz wiedzę o działaniu maszyn wytwarzających pole elektromagnetyczne

Wykorzystujemy w pracy nowoczesne i atestowane urządzenia pomiarowe i badawcze

Posiadamy wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem

Jesteśmy mobilni, wykonujemy badania na miejscu u klienta.
Dodatkowo naszym atutem są krótkie terminy oczekiwania na wykonanie pomiarów

Laboratorium pomiarowe
zemat logo

Zemat Technology Group sp. z o. o.
ul. Brukowa 26
91-341 Łódź

MOBILAB
Laboratorium pomiarowe
Certyfikowane pomiary pola elektromagnetycznego
tel: 665 052 217
email: laboratorium@zemat.com
© 2022 Zemat Technology Group