Mobilab Logo

Certyfikat Akredytacji

Laboratorium badawcze jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań natężenia pól elektromagnetycznych w środowisku pracy.

Numer akredytacji AB 1423. Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025

W ramach akredytacji wykonujemy badania:

Pomiary natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 300 kHz do 1 GHz.
Zakres: (0,015 – 12) A/m. Metoda pomiarowa bezpośrednia.

Pomiary natężenia pola elektrycznego w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 3 GHz. Zakres: (0,8 – 1000) V/m. Metoda pomiarowa bezpośrednia.

certyfikat PCA

Co to jest PCA?

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.544).

PCA działa na rzecz rozwoju gospodarczego kraju poprzez usuwanie barier technicznych w obrocie towarowym, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne.

Kluczowym celem funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji jest prowadzenie działalności akredytacyjnej. Jako krajowa jednostka akredytująca dba o wiarygodność wyników oceny zgodności uzyskiwanych przez akredytowane podmioty.

Wyniki pomiarowe przedstawione w raportach przez akredytowane laboratorium są uznawane i mogą być stosowane na całym świecie. Akredytacje udzielane przez PCA są powszechnie uznawane w Europie i na świecie. Jest to związane z porozumieniami o wzajemnym uznawaniu wyników akredytowanej działalności (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA), których sygnatariuszem jest PCA.

Logo PCA
zemat logo

Zemat Technology Group sp. z o. o.
ul. Brukowa 26
91-341 Łódź

MOBILAB
Laboratorium pomiarowe
Certyfikowane pomiary pola elektromagnetycznego
tel: 665 052 217
email: laboratorium@zemat.com
© 2022 Zemat Technology Group