Projekt współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Wartość całkowita projektu: 450 758,22PLN. Przyznana kwota dofinansowania 178 825,30PLN


Wykonujemy:

  W zakresie akredytowanym:
 • Pomiary pola elektrycznego w zakresie 3-30 MHz,
 • Pomiary pola magnetycznego w zakresie 3-30 MHz,
 • Pomiary strefy bezpieczeństwa dla pracowników obsługujących maszynę,
 • Ponadto:
 • Optymalizację parametrów pracy urzadzeń wysokich częstotliwości,
 • Wykrywanie i eliminacje zakłóceń pól magnetycznych i elektrycznych,
 • Badania pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym,
 • Badania termiczne i wytrzymałościowe zgrzewanych materiałów polimerowych,
 • Serwis urządzeń wysokich częstotliwości.

Mobilne laboratorium pomiarowe

MOBILAB - jesteśmy częścią firmy Zemat Technology Group Sp. z o.o.
Specjalizujemy się w pomiarach pól elektromagnetycznych w środowisku pracy. Jesteśmy laboratorium mobilnym - wykonujemy pomiary u Klienta w miejscu zainstalowanie urzadzeń. Nasze doświadczenie wynika z wieloletniej praktyki firmy Zemat w produkcji urządzeń zgrzewających wykorzystujących technologię wysokiej częstotliwości.

INFORMACJA

"Pomiar pola elektromagnetycznego to obowiązek każdego pracodawcy zatrudniającego przacowników obsługujących maszyny je emitujące"

Wystepowanie pola elektromagnetycznego

2
Przemysł

Każde urządzenie elektryczne to źródło pola elektromagnetycznego, w szczególności urządzenia o dużej mocy wykorzystujące technologie wysokiej częstotliwości.

3
Sieci radiowe

Rozwój radiokomunikacji sprawił że istotną grupą instalacji emitujących pola elektromagnetyczne są nadajniki telewizyjne, radiowe, oraz stacje bazowe telefonii komorkowej.

3
Sieci energetyczne

Przesyłowe linie energetyczne wysokiego napięcia wytwarzają duże pole elektryczne, wokół stacji transformatorowych występują silne pola magnetyczne.

1
Urządzenia medyczne

Urządzenia takie jak tomograf, urządzenia do diatermii mikrofalowej, czy rezonansu magnetycznego mogą emitować promieniowanie elektromagnetyczne.